Ruten vil ikke altid være opmærket, det kan være et socialt løb, hvor der løbes sammen hvis man er ny på ruten. Der løbes på en 10.6km rute.

Fyraftensløb d. 7/5-2021. kl. 15.00. Start fra Gl. Byvej 31, 5792 Årslev.

Deltager: Halvmarathon: Anita Witte, Erik Fogt Mousten, Joann Jensen, Lars Bo Christiansen, Jesper Witte, Kim Hammerich.

Resultater: Jesper Witte 1:45:50, Lars Bo Christiansen 1:47:59, Erik Fogt Mousten 2:00:05, Kim Hammerich 2:05:01, Anita Witte 2:30:11, Joann Jensen 2:30:16.

Diplom:

https://docs.google.com/document/d/1aXVeYjCtq6qHE-7b7FJO-f_7ep4KkyvJg8bIuA5senk/edit?usp=sharing

Fyraftensløb d. 28/5-2021. kl. 15.00. Start fra Gl. Byvej 31 5792 Årslev. 

Deltager: Halvmarathon: Anita Witte, Bibi Poulsen, Stine Price, Martin Price, Brian Vesterlund Danielsen, Mette Kirstine Ernstsen, Finn Drost Rasmussen, Sussi Gudmundsson. Marathon: Jesper Witte, Ole Toft, Ella Lissner Kuhlman, Stig Kuhlman, Tinna Lilletvedt.

Resultater: Marathon: Jesper Witte 4:35:23, Tinna Lilletvedt 4:35:23, Ella Lissner Kuhlman 5:30:54, Stig Kuhlman 5:30:54. Ole Toft DNF. 
Halvmarathon: Finn Drost Rasmussen 2:01:55, Martin Price 2:11:15, Stine Price 2:11:15, Mette Kirstine Ernstsen 2:18:30, Anita Witte 2:19:43, Bibi Poulsen 2:37:10, Brian Vesterlund Danielsen 2:53:39. Runde 10,6 km: Sussi Gudmundsson 1:39:08.

Diplom:

https://docs.google.com/document/d/1uKDhbLQHGNYv_HaYB-OM03nzhPAuNlln9sPXxc0Ebdw/edit?usp=sharing

Fyraftens kageløb d. 25/6-21. Start kl 15.00. fra Gl. Byvej 31.

Deltager: 

Marathon: Jesper Witte, Mette Kalum, Rene Morthorst Løvendahl, Carsten Friis, Alex Lundahl, Lone Friis, Marie Filskov. 

Halvmarathon: Anita Witte, Nancy Weisbjerg, Frank B. Sievers, Jeanett Bonde Jørgensen, Ulla Marie Steffensen, Mia Knudsen, Marlene Sørensen, Pernille Petersen, Marianne Rasmussen, Jens Rasmussen, Helle Aatofte Rasmussen, Frank Christensen, Rikke Steengaard, Allan Christensen. 

Resultater:

Marathon: Marie Filskov 4:24:40, Jesper Witte 4:25:39, Mette Kalum 4:25:39, Rene Morthorst Løvendahl 4:29:58, Carsten Friis 4:29:58, Lone Friis 4:32:56, Alex Lundahl 4:52:52. 

Halvmarathon: Allan Christensen 1:38:48, Frank Christensen 1:38:48, Rikke Steengaard 1:53:40, Marianne Rasmussen 2:11:56, Helle Aatofte Rasmussen 2:15:27, Jens Rasmussen 2:18:00, Marlene Sørensen 2:18:35, Pernille Petersen 2:21:25, Jeanett Bonde Jørgensen 2:24:01, Frank B. Sievers 2:24:01, Anita Witte 2:28:49, Mia Knudsen 2:30:53, Nancy Weisbjerg 2:41:58. 

Runde 10,6 km: Ulla Marie Steffensen 1:21:00.

Diplom:

https://docs.google.com/document/d/12NprRId10rDI0Fvp0Gzgqjn-jBncVSkjzG_sTbAxsMQ/edit?usp=sharing

Sommerferie pop up løb d. 22/7-21. Kl. 8.00. Start fra Gl. Byvej 31, 5792 Årslev.

Deltager: 

Marathon: Jesper Witte, Jakob Diget Pedersen, Ole Toft, Tina Mundt Larsen, Lone Friis, Jørn Sørensen, Ejgil Eriksen, Alex Lundahl, Nikolai Møller Nielsen, Britt Jørgensen. Claus Blaabjerg, Søren Kjær.

Halvmarathon: Anita Witte, Bibi Poulsen, Sabrina Larsen, Jørgen Frederiksen, Frank B. Sievers, Anne Marie Harbo, Betina Knudsen, Lars Powerman Wolff, Rikke Steengaard, Helle Aatofte Rasmussen, Martin Bredkjær Jensen, Michael Jepsen, Sussi Gudmundsson, Annette Lander, Birgit Hansen, Stine Price.

Resultater:

Marathon: Nikolai Møller Nielsen 3:38:05, Søren Kjær 3:49:40, Ole Toft 4:13:00, Britt Jørgensen 4:17:26, Claus Blaabjerg 4:23:16, Jakob Diget Pedersen 4:24:37, Ejgil Eriksen 4:39:43, Jesper Witte 4:39:43, Tina Mundt Larsen 4:39:43, Jørn Sørensen 4:39:44, Alex Lundahl 4:48:27, Lone Friis 4:52:40.

Halvmarathon: Annette Lander 1:46:32, Betina Knudsen 1:56:56, Birgit Hansen 1:59:39, Rikke Steengaard 1:59:59, Jørgen Frederiksen 2:01:00, Frank B. Sievers 2:09:00, Martin Bredkjær Jensen 2:09:00, Michael Jepsen 2:09:44, Bibi Poulsen 2:12:12, Helle Aatofte Rasmussen 2:13:49, Anita Witte 2:15:15, Anne Marie Harbo 2:15:32, Stine Price 2:23:48, Sussi Gudmundsson 2:23:48.

Diplom:

https://docs.google.com/document/d/1l5_Ya1tbFshbJINAFqvxEij9qrmmDLReD9hYGYblKw8/edit?usp=sharing

Basic Pop up sommerferie løb d 3/8-21 kl. 8.00. Fra Gl. Byvej 31.

Deltager: Marathon:Alex Lundahl, Jørn Jensen, Jesper Steen Olsen, Frank B. Sievers. Halvmarathon:Anita Witte, Bibi Poulsen, Anne Marie Harbo.

Resultater: Marathon: Frank B. Sievers 4:39:00, Jesper Steen Olsen 4:39:50, Alex lundahl 4:42:58, Jørn Jensen 5:03:23. Halvmarathon: Anne Marie Harbo 2:13:57, Anita Witte 2:22:14, Bibi Poulsen 2:22:14.

Diplom:

https://docs.google.com/document/d/1lykRud-SxP5AtX2hLRUcUp0UL529pxwarKqqleNlgYA/edit?usp=sharing